Γιατί οι δίσκοι δείχνουν πάντα λανθασμένη χωρητικότητα απο αυτήν που αγόρασα?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *